zhelblogo


BODI YA MIKOPO YA ELIMU YA JUU ZANZIBAR (BMEJZ) INAWATANGAZIA WANAFUNZI WA CHUO KIKUU CHA ZANZIBAR (ZANZIBAR UNIVERSITY) AMBAO MAJINA YAO YAMEORODHESHWA HAPO CHINI KUFIKA OFISI ZA BMEJZ HAPO VUGA WAKATI WA SAA ZA KAZI KWA AJILI YA KUTIA SAINI FOMU ZA MALIPO YA ADA KWA MWAKA WA MASOMO 2017/18. MWISHO WA KUTIA SAINI FOMU HIZO NI IJUMAA TAREHE 30/11/2018 SAA 8:30 MCHANA.

MWANAFUNZI ATAKAYESHINDWA KUTIA SAINI KWENYE FOMU HIZO KWA MUDA ULIOWEKWA HATOFANYIWA MALIPO YOYOTE YA ADA YA MASOMO KWA MWAKA WA MASOMO 2017/18.

WANAOFUNZI WANAOPASWA KUTIA SAINI FOMU ZA MALIPO YA ADA MWAKA WA MSOMO 2017/18
Na. JINA LA MWANAFUNZI NAMBARI YA USAJILI YA MWANAFUNZI
1 MUUMIN ABEID SALUM ZU/MBA/0153/15
2 SHADIA SALUM SULEIMAN 16301030
3 HUSSEIN MOHAMED KHAMIS 16203474
4 SULEIMAN ISSA OMAR 16203283
5 JUMA HAMAD HAMAD 16201230
6 RASHID ABDULLA SALIM 17201001
7 ATWIYA DAUD AMANI 16201123
8 SALAMA HASSAN MASSOUD 16201231
9 SAKINA OMARI KURUGIO  ZU/FHS/4890/15
10 KHADIJA KASSIM HAMZA ZU/FAS/7305/15
11 MUHIDINI ALI MASOUD  ZU/FHS/4718/13
12 MASSOUD ALI HAMAD  ZU/FAS/6057/14
13 ASMAHAN OMAR HAJI  ZU/FBA/5287/14
14 ABDILAH NASSOR RASHID ZU/FBA/5620/15
15 ABDULHAMID ABDULHAFIDH ABEID 17201101
16 FATMA SAID MOHD 16201069
17 HAMIDA JAMHURI KASSIM ZU/FBA/5618/15
18 KHAIRIA ABDALLA SULEIMAN 16201200
19 SALMA SEIF RAMADHAN 16201253
20 YUSSUF MABRUKE HAMIS 16201257
21 AHMADA MUSSA MAKAME 16203426
22 MAHMOUDA SALUM ABDALLA 16205039
23 AMINA SULEIMAN MASOUD 1701005
24 FATMA ABDULLA JUMA 16303005
25 RASHID HABIB ALI 17203096
26 MUHAMMED HAJI OTHMAN ZU/FAS/7262/15