mersin escort porn

Upcoming Events

  1. Wajibu wa Mkopaji
    Kutoa taarifa kwa uongozi wa BMEJZ kuhusu...
  2. Adhabu kwa Mdhamini anayekiuka wajibu wake
    Mdhamini atakayeshindwa kutekeleza wajibu wake...
  3. Muda wa Marejesho
    Mkopaji ambaye wakati wa kuomba mkopo hakuwa...

Nafasi za ufadhili wa masomo

Kuanzia mwaka wa masomo 2016/17, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (SMZ) kupitia BMEJZ imeanzisha utaratibu wa kutoa nafasi za ufadhili wa masomo (scholarships) kwa wahitimu wa kidato cha sita wenye ufaulu wa daraja la kwanza katika mitihani ya Taifa ya kidato cha sita. Walengwa wa ufadhili wa masomo watakuwa wanafunzi wa kidato cha sita wa masomo ya sayansi wenye ufaulu mzuri zaidi katika mitihani yao ya taifa ya kidato cha sita. Kila mwaka kutatolewa nafasi kumi (10) kwa...